SibiriskaKatten.se
HemUppfödarlistaFör uppfödare
  • 5 april 2021, Ändrad 27 februari 2022

Färggrupp 2

Sibiriska katter delas upp i nio färggrupper. I Färggrupp 2 återfinns svarta och blå katter med vitt (men utan mönster).

S*Landsnoras Jazzon. Fotograf: Susanne Diepholtz

S*Landsnoras Jazzon. Fotograf: Susanne Diepholtz.Sibiriska katter delas upp i nio färggrupper enligt FIFe. I Färggrupp 2 återfinns svarta och blå katter som är non agouti (dvs katter som inte har mönstrad päls), men med vitt. Det som skiljer Färggrupp 1 och 2 är att de i Färggrupp 2 har vitfläck.

Innehåll

Introduktion

Vithetsgrad

Svart och blå solid sibir, vithetsgrad 09

Svart och blå solid bicolour, vithetsgrad 03

Ögonfärg i vithetsgrad 02 och 01

Svart och blå solid harlekin, vithetsgrad 02

Svart och blå solid van, vithetsgrad 01

Om denna sida


Introduktion

I Färggrupp 2 finns svarta och blå solida, enfärgade, katter med vitt. På kattutställningar ser vi ganska få sibiriska katter i Färggrupp 2, de är relativt sett ovanliga.

Vi påminner först kort om EMS-systemet - en katts färgkod anges enligt upplägget: Raskod - färgbeteckning - vithetsgrad - mönster - ögonfärg. Svart betecknas med "n", blå med "a". 

S*Sibelinaz Miss Molly. Fotograf: Tessa.LV

S*Sibelinaz Miss Molly. Fotograf: Tessa.LV.

Vithetsgrad

Vithetsgrad för sibirier anges enligt EMS-systemet med en siffra. En lägre siffra anger mer vitt, ju högre siffra ju mindre vitt.  Koden ”09” är den vanligaste vithetsgraden på sibirier och "01" är den mest ovanliga. S*Sibelinaz Miss Molly på fotot här ovan har färgkod "SIB n 09", svart med lägsta graden vitt.


  • EMS-kod 09 ”ospecificerad mängd vitt” eller mindre än 25% vitt. Här finns även katter med bara en liten, knappt synbar vitfläck.
  • 03 ”bicolour” 25-50% vitt
  • 02 ”harlekin” 50-75% vitt
  • 01 ”van” mer än 75% vitt

Här nedan har vi vackra svarta och blå solida sibirier i Färggrupp 2 presenterade efter vithetsgrad.

Svart och blå solid sibir, vithetsgrad 09

Jeanne from Russian Kings of Siberian Forest. Fotograf: Vera Brännström

Jeanne from Russian Kings of Siberian Forest. Fotograf: Vera Brännström .

Här ovan ser du en av de första sibiriska katterna som kom till Sverige år 2000, Jeanne from Russian Kings of Siberian Forest. Du kan läsa mer om henne här.  Jeanne har EMS-koden "SIB n 09" där "n" står för svart och 09 står för ”ospecificerad mängd vitt” eller mindre än 25% vitt. 

Här finns även katter med bara en liten, knappt synbar, vitfläck. Det räcker med några strån för att katten ska vara en "09:a".

S*Sibelinaz Kanel. Fotograf: Anna Elmdahl

S*Sibelinaz Kanel. Fotograf: Anna Elmdahl.

Denna lilla kattunge, Kanel, var några veckor gammal vid fotograferingen och har färgkoden "SIB a 09", det vill säga en sibirisk blå katt med mindre än 25% vitt.

SE*Crazy Tails Leonard. Fotograf: Maria Ryefalk

SE*Crazy Tails Leonard. Fotograf: Maria Ryefalk.

Här har vi en fullvuxen blå solid hane med vitt. Vackra SE*Crazy Tails Leonard är därmed en "SIB a 09".

S*Magica De Vil's Matishka Alekseevna. Fotograf: Mina Geijer

S*Magica De Vil's Matishka Alekseevna. Fotograf: Mina Geijer.

Här ser vi solida svarta sibiriska katter, ovan en hona och nedan två hanar, där en är i sommarpäls och en i vintriga snödrivor med full vinterpäls. Alla tre katterna har färgkod "SIB n 09".

 S*Gorabellas Niklas. Fotograf: Andréa Alsterhe

S*Gorabellas Niklas. Fotograf: Andréa Alsterhe.

S*Mälarhöjdens Aleksej. Fotograf: Johan Elmdahl

S*Mälarhöjdens Aleksej. Fotograf: Johan Elmdahl.

Svart och blå solid bicolour, vithetsgrad 03

SE*Lurvtrollets Nanna Bumbi. Fotograf: Patrik Svensson

SE*Lurvtrollets Nanna Bumbi. Fotograf: Patrik Svensson.

På utställning tävlar katter flera gånger, först i klassen den ställs ut i och sedan i färggruppen. Stina, SE*Lurvtrollets Nanna Bumbi,  med EMS-kod "SIB n 03", har vunnit det mesta som går att vinna,  men hon har inte vunnit färggruppen så många gånger... Varför gör hon inte det? Jo, det är ganska ovanligt med svarta och blå sibirier med eller utan vitt, dvs Färggrupp 1 och 2. För att tävla i en färggrupp krävs minst tre katter, så Stina behöver två konkurrenter! Hon välkomnar därför många sibbar i Färggrupp 2 så att hon kan få tävla i färggruppen också - i konkurrens av många härliga svarta och blå sibbar med vitt! 

Samma utmaning gäller för alla sibbar i Färggrupp 1, men i Färggrupp 3 och 4 är det högre konkurrens och det blir nästan alltid en tävling om Best in Variety, dvs bäst i färggruppen. 

S*Landsnoras Jazzon. Fotograf: Susanne Diepholtz

S*Landsnoras Jazzon. Fotograf: Susanne Diepholtz.

Här ser du Jazzon med färgkoden "SIB n 03", där "03" är vithetsgraden.  Koden "03" kallas även ”bicolour”  och är en katt med 25-50% vitt. Jazzon är snäll och visar upp sin mage så vi kan konstatera att han är helt vit på undersidan. Jenisej, här nedan, visar en annan vacker variant av bicolour.

S*Lohonans Jenisej. Fotograf: Katarina Sjöberg

S*Lohonans Jenisej. Fotograf: Katarina Sjöberg.

SE*Sibir Koshki Zoe af Prohor. Fotograf: Lotta Rydell

SE*Sibir Koshki Zoe af Prohor. Fotograf: Lotta Rydell.

Här ser vi en ljuvlig liten kattfröken med koden "SIB a 03" dvs bicolour blå. Vi visar två bilder på vackra Zoe så det syns bättre hur mycket vit respektive blå päls hon har. 

SE*Sibir Koshki Zoe af Prohor. Fotograf: Lotta Rydell

SE*Sibir Koshki Zoe af Prohor. Fotograf: Lotta Rydell.

Ögonfärg vithetsgrad 02 och 01

På vita katter (Färggrupp 9) och katter med mycket vitt, vithetsgrad 01 och 02, anges ögonfärg, det är den enda gången ögonfärgen anges inom FIFe. 

Ögonfärg på sibirisk katt kan vara:

  • 62 koppar, mörk orange
  • 63 ”odd eye”, ett blått öga och det andra enligt rasstandarden
  • 64 grön

Exempel: "SIB a 01 64" som utläses som blå van (mycket vitt, mer än 75%) med ögonfärg grön. 

Här låter vi Malvina Adagio visa hur gröna ögon ska se ut. Malvina är förvisso blåsilver, "SIB as" och tillhör Färggrupp 7 men hon fick gästspela här ändå. Dessa ögon måste visas! Malvina tittar lite övervakande på sitt barnbarnsbarn Mälarhöjdens Snobben, vår glada harlekin här nedan! 

Malvina Adagio. Fotograf: Vera Brännström

Malvina Adagio. Fotograf: Vera Brännström.

Svart och blå solid harlekin, vithetsgrad 02

S*Mälarhöjdens Snobben. Fotograf: Gilda Nejman

S*Mälarhöjdens Snobben. Fotograf: Gilda Nejman.

Här är glada Snobben med färgkod "SIB n 02 64" vilket ska utläsas som en svart sibirisk katt med höggradigt vitt,  50-75% vitt som även kallas ”harlekin”. Som kronan på verket har Snobben gröna ögon, kanske ett arv från sin mormorsmor? 

Svart och blå solid van, vithetsgrad 01

S*Atolls White Peony. Fotograf: Jennie Kjellsson Åberg

S*Atolls White Peony. Fotograf: Jennie Kjellsson Åberg.

Här har vi S*Atoll's White Peony som elegant visar upp hur en "SIB a 01 64" ska se ut! Vad betyder nu denna färgkod? Jo, katten är en blå sibirisk katt (a) med mer än 75% vitt (kod 01, dvs en van) och vackra gröna ögon (kod 64). En riktig skönhet, eller hur?

Om denna sida

Fotograf: Okänd

Denna sida har kunnat göras tack vare generösa, vänliga medlemmar i Facebookgruppen Sibirisk katt som gett tillstånd till att bilderna får visas på denna hemsida. Bilderna på alla vackra sibiriska katter kommer i huvudsak från FREDAGSTRÅDAR om färggrupper.

EMS-systemet kommer från FIFe, läs gärna mer här på deras utmärkta sida eller den svenska riksorganisationen Sverak, Sveriges Kattklubbars Riksförbund, som också har en sammanfattande sida som beskriver alla av FIFe godkända kattrasers färger.
  Vill du att bidra eller har återkoppling så maila oss på hej@sibiriskakatten.se
Sidan är skapad 2021-04-06 av Anna Elmdahl. Justerad vid teknisk uppgradering 2023-01-02
Vi påminner om upphovsrätten som självklart gäller all text och alla foton.