SibiriskaKatten.se
HemUppfödarlistaFör uppfödare
  • 30 juli 2020, Ändrad 8 november 2020

Storlek, hull och vikt på sibirisk katt

Det cirkulerar olika viktangivelser för vad en sibirisk katt ska väga i litteratur och på internet. Få viktangivelser har källa angiven, vilket bidrar till en förvirring runt den sibiriska kattens normvikt. För att bringa klarhet i frågan genomfördes en pilotstudie i form av en enkät i Facebookgruppen Sibirisk katt 3-5 juli 2020 som fick 639 svar, och gav således statistiskt säkerställt resultat.

SP SE*Lurvtrollets Nanna Bumbi DSM. Fotograf: Madelene Jonsson

SP SE*Lurvtrollets Nanna Bumbi DSM. Fotograf: Madelene Jonsson.

Enkäten

Enkäten "Storlek, hull och vikt på Sibirisk katt" publicerades i Facebookgruppen ”Sibirisk katt” med nära 8.000 medlemmar varav 6.600 är aktiva varje månad (2020), och möjliggör således insamling av ett tillräckligt statistiskt underlag för att bringa klarhet i frågan om Storlek, hull och vikt för sibirisk katt i Sverige.

Enkäten gav 639 svar, varav 317 hanar och 322 honor med födelseår från 2003-2020.

Alla deltagande katter är traditionella sibiriska katter (ej Neva masquerade) verifierade i enkätens första fråga. Majoriteten av svaren har angivna stamnamn.

Alla framräknade värden utom ett är statistiskt säkerställda.

Fotograf: Okänd

Resultat

En sibirisk hona i Sverige (n=323):

  • Viktintervall: 3-5 kg (n=323) 
  • Medelvikt: 4,0 kg (n=323)  
  • Fertil hona: 3,6 kg (n=95)  
  • Kastrathona: 4,6 kg (n=179)

En sibirisk hane i Sverige (n=317)

  • Viktintervall: 4,5 - 6 kg (n=317) 
  • Medelvikt: 5,4 kg (n=317)  
  • Fertil hane*: 5,3 kg (osäkert resultat då n=20) 
  • Kastrathane: 5,6 kg (n=252)

I sammanställningen tolkas som "n" som antalet ingående katter. Kemiskt kastrerade katter ej medtagna då antalet inte gav en statistisk säkerhet.

Fler detaljer

Länk till sammanfattning av presentationen från den live-sända presentationen i Sibirisk katt. Mer detaljerad information finns i Facebookgruppen Sibirisk katt. Vill du ha mer information? Kontakta Anna Elmdahl via anna@elmdahl.se