SibiriskaKatten.se
HemUppfödarlistaFör uppfödare
  • 8 augusti 2020, Ändrad 8 november 2020

Avel för hälsa

Många uppfödare pratar om att avla med hälsa i fokus, men vad innebär det? Hur gör man det? Läs mer om vad det kan innebära nedan.

S*Sibelinaz Karolina, Kiwi, Konjak, Kamomill och Kanel. Fotograf: Anna Elmdahl

S*Sibelinaz Karolina, Kiwi, Konjak, Kamomill och Kanel. Fotograf: Anna Elmdahl.

Sibirisk katt är en frisk ras

Den sibiriska katten är en frisk ras. Att den hållits fortsatt frisk under de drygt 20 åren rasen funnits i landet är självklart beroende på att rasen är frisk i grunden, men också tack vare många seriösa uppfödares medvetna arbete för fortsatt god hälsa. En seriös uppfödare utvärderar noga stamtavlorna på mamma och pappa katt, minimerar eventuella riskkatter och lägger tusentals kronor på gentest och ultraljudstester på hjärta och njurar för att vara säkra på att föräldrakatterna inte bär på någon sjukdom som kan äventyra kattungarnas hälsa. Allt detta arbete görs för att du ska få många härliga och friska år med din kattunge. Läs mer här om exempel på hur uppfödarna kan arbeta.

Att avla för hälsa

Seriösa uppfödare som avlar för den sibiriska katten och rasens hälsa är kunniga om följande strategier och sjukdomar. De ska gärna kunna berätta om dessa och hur de arbetar med det förebyggande hälsoarbetet, om ärftliga sjukdomar, och gärna visa genomförda hälsotester samt hur de aktivt förebygger sjukdom.

Genom att följa katternas hälsa genom hälsotester generation för generation kan genetiska sjukdomar som förekommer upptäckas och undvikas. Tester på föräldrar och förfäder genomförs för att minska risken för sjukdom hos kattungarna, vilket hittills framgångsrikt gjorts för sibirisk katt. 

Seriösa uppfödare utvärderar alltid:

  • inavelsgrad - genetisk variation
  • HCM hypertrofisk kardiomyopati
  • PKD polycystisk njursjukdom

vilket är de viktigaste parametrarna som seriösa uppfödare bör beakta. Även andra sjukdomar kan ha uppträtt i en stamtavla och vara viktiga att stävja. 

Nedan finns en introduktion för dig som är ny i kattvärlden och vill lära dig mer innan du köper en alldeles fantastisk sibirisk kattunge.

SE*Kreivi's Thalassa moon of Aleks. Fotograf: Riitta Kreivi

SE*Kreivi's Thalassa moon of Aleks. Fotograf: Riitta Kreivi.

Inavelsgrad

Vid en kontrollerad parning mellan två katter vill man ha så låg inavelsgrad som möjligt. Varför då? Jo, hög inavelsgrad kan ge ökad risk för genetiska sjukdomar, och även flera negativa följder exempelvis:

  • försämrat immunförsvar
  • allergiska reaktioner
  • vissa typer av cancer
  • nedsatt fertilitet
  • mindre kullstorlekar och mindre storlek på kattungar

Inavel kan också påverka beteendet och ge ökad stresskänslighet med beteendeförändringar som följd och även påverkan på immunförsvaret. Läs gärna mer i en artikel av Ulrika Sörlid, biolog och kattuppfödare.

Hur jobbar man för låg inavelsgrad då? Seriösa uppfödare gör s.k. provparning mellan en hane och en hona när man planerar en parning. I en provparning undersöker man inavelsgraden på den aktuella kombinationen, men utvärderar också hälsotester. Med tanke på att det 2019 föddes över 360 kullar sibiriska kattungar, med över 150 unika fertila sibiriska hanar i avelspopulationen (källa: Sverak, Findus) finns god tillgång på fertila sibiriska katter. Vi får då alla förutsättningar för att inavelsgraden ska vara 0% på 4 generationer, och helst även fler generationer. 

Vi har därmed goda möjligheter att hålla vår ras fortsatt frisk avseende inavelsgrad och genetisk variation.

HCM

HCM, hypertrofisk kardiomyopati, är en ärftlig hjärtsjukdom som generellt förekommer hos både hus- och raskatter, hundar och till och med människor. HCM kan vara dödlig, men en del katter kan behandlas och leva ett gott liv, om än med hänsyn taget till sjukdomen. Katter med HCM går ofta på regelbunden kontroll hos veterinär för eventuell justering av behandling.

Sibirisk katt är en frisk ras även avseende HCM. Att rasen fortsätter vara en av de friskare beror på att så många duktiga uppfödare och kattägare lojalt har testat sina katter. De har tagit kostnaden och "besväret" att åka med katten till veterinären och göra ultraljudstestet. 

Ett HCM-test innebär att en veterinär/specialist som är godkänd av Pawpeds gör ett ultraljudstest på katten. Resultatet registreras sedan i Pawpeds databas och blir tillgänglig för alla som gör provparningar och jobbar för att minimera risken för HCM.
Seriösa uppfödare ska ha testat föräldradjuren innan parningen som gav din kattunge. Ett HCM-test genom ultraljud på ett föräldradjur ska normalt inte vara mer än maximalt ett år gammalt då HCM kan uppträda ganska snabbt. Testet bör vara så aktuellt som möjligt. Om du går in i Pawpeds kan du ställa in programmet så du ser HCM-tester. Där kan du titta själv att föräldrarna och förfäder är testade. Man vill helst se att katter är testade inte bara vid ett års ålder, utan helst även vid tre och väldigt gärna vid 4-5 års ålder. Ju fler tester, gärna då katterna blivit äldre, desto säkrare kan du vara på att din katts stamtavla är fri från HCM och risken att din katt insjuknar är låg. 

Du kan läsa mer om hälsoprogram för HCM här.

DNA-test ersätter inte ultraljudsundersökningen. Den variant av sjukdomen som oftast förekommer bland just våra katter går inte att DNA-testa för (Messer et al., 2017) utan kräver ultraljud.

Tänk på att du själv kan bidra med tester på den katt du köper, även om det är en sällskapskatt. Varje HCM-test är ett viktigt verktyg för uppfödarna och ambitionen att hålla rasen frisk.

PKD

PKD Polycystic Kidney Disease eller polycystisk njursjukdom är en ärftlig njursjukdom som ger ett flertal cystor på njurarna. PKD kan vara dödligt. 

Du kan också se om föräldrakatterna är testade för PKD  i två olika öppna och frivilliga register: 

Öppet register för PKD (som drivs av Sällskapet sibirisk katt) 

Öppna listan för PKD-scannade katter (som drivs av Signeringen, en rasring för både sibirisk katt och neva masquerade)

Titta gärna om din kattunges föräldrar finns i registret, finns de inte där kan du fråga uppfödaren, resultatet kanske inte kommit in än. En seriös uppfödare kan enkelt förklara hur läget är.

Om en katt är scannad för PKD en gång behöver den inte scannas igen, utan den är då friscannad, så detta test görs normalt bara en gång.

DNA-test finns inte för denna form av PKD, och ett DNA-test ersätter alltså INTE ultraljudsscanning av veterinär. 

SE*Norrgruvan’s Flo LaRue af Nikolai. Fotograf: Katarina Sjöberg

SE*Norrgruvan’s Flo LaRue af Nikolai. Fotograf: Katarina Sjöberg.

Läs och lär mer

Kom ihåg att sibirisk katt är en frisk ras och att många seriösa uppfödare har som högsta prioritet att hålla rasen fri från ärftliga sjukdomar. Vill du veta mer om varför vi jobbar så hårt att undvika dessa sjukdomar? 
Några länkar med lite lättillgänglig information:

Lite allmänbildning om hjärtsjukdom och undersökningar, en film från SLU Statens Lantbruksuniversitet med leg. vet. Jens Häggström och leg. vet. Ingrid Ljugvall


Anicura: HCM Hypertrofisk kardiomyopati 

Agria: fråga veterinären

Under våren 2020 lät vi några medlemmar i Facebookgruppen Sibirisk katt berätta om när deras katter blev drabbade av HCM. Berättelserna de vänligt och generöst delade finns att läsa här. Vi planerar att fortsätta dela kunskap runt HCM och annat avelsarbete för hälsa så häng gärna med i gruppen.


Fördjupning - akademiska studier

Morbiditet och mortalitet hos katter som screenats sjuka avseende felin kardiomyopati Examensarbete i veterinärmedicin Anna Pettersson Sveriges Lantbruksuniversitet. Uppsala 2018

Dödsorsaker och överlevnad hos svenska katter diagnosticerade med hypertrofisk kardiomyopati Examensarbete i veterinärmedicin, Sanna Andersson, Sveriges Lantbruksuniversitet Uppsala 2014.

Investigations into the Sarcomeric Protein and Ca2+-Regulation Abnormalities Underlying Hypertrophic Cardiomyopathy in Cats (Felix catus) Messer et al 2017

SE*Krasotas Boriz Tyriova. Fotograf: Åsa Lemberg

SE*Krasotas Boriz Tyriova. Fotograf: Åsa Lemberg.

Tack!

Alla foton på denna sida kommer från Facebookgruppen Sibirisk katt, och vi tackar varmt alla vänliga fotografer som bidragit med foton på sina vackra sibiriska katter.  Välkommen!

Sidan är skapad 2020. Justerad vid teknisk uppgradering 2023-01-02.