SibiriskaKatten.se
HemUppfödarlistaFör uppfödare
  • 19 maj 2021, Ändrad 31 maj 2021

Forskningsprojekt om njurcystor

Vänner av sibirisk katt i vår gemenskap har bidragit till att möjliggöra en fullskalig studie av njursjukdomen PKD för att försöka hitta den genetiska orsaken bakom de drabbade fallen. Läs mer här!

Fotograf: Kjell Högström

Fotograf: Kjell Högström.

Forskningsprojekt om njurcystor (PKD) på sibirisk katt

Åsa Ohlsson, PhD, forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet, fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, forskar huvudsakligen på genetiska orsaker bakom hjärtsjukdom hos katt. Hon har dessutom ett stort intresse för att undersöka en eventuell genetisk orsak bakom de som drabbats av njursjukdomen PKD, polycystisk njursjukdom, hos sibirisk katt och Neva masquerade. 

Fotograf: Okänd

Forskning runt njurproblem

Åsa Ohlssons forskningsprojekt beskrivs så här: "Kronisk njursjukdom är vanligt hos katt och drabbar främst den äldre kattpopulationen. I de flesta fall är orsaken till nedsatt njurfunktion okänd. Syftet med detta projekt är att utvärdera förekomsten av de njurcystor som upptäckts hos sibirisk katt och dess syskonras neva masquerade , samt undersöka en eventuell genetisk orsak bakom de drabbade fallen." Sveriges Lantbruksuniversitet, 2021.

Polycystisk njursjukdom upptäcktes hos flera sibiriska katter och Neva masquerade under 2019. Då sjukdomen var ny i dessa raser saknade vi erfarenhet och kunskap. Detta forskningsprojekt är därför väsentligt för att öka vår förståelse för sjukdomen, speciellt då den visat sig vara ärftlig. Förhoppningsvis kan forskningen ge oss mer effektiva teststrategier för att förebygga och förhindra framtida utbrott.

Hur ska vi då agera ansvarsfullt, innan vi får mer information från forskningsprojektet?

Jag skulle uppmuntra alla att fortsätta ultraljudstesta individer tills vi förhoppningsvis har någon genetisk förklaring till er att selektera mot” svarade Åsa Ohlsson, då vi frågade henne om råd inför en föreläsning  i FB-gruppen Sibirisk katt, december 2020.

Förekomst och orsak av njurcystor hos sibirisk katt och Neva masquerade

Forskningsprojektet var nästan färdigfinansierat i slutet av maj 2021. Vi i gemenskapen "Vår sibiriska katt" gick då samman för att med gemensamma krafter försöka bidra med de sista 20.000 kronorna för att få detta viktiga forskningsprojekt fullt finansierat.  Ett "mission impossible"? Läs mer om hur vi lyckades med det här!

Länkar och referenser

Vill du läsa mer om vad PKD är och varför vi som har sibirisk katt är engagerade, så läs gärna på vår sida med Introduktion till PKD.

Förekomst och orsak av njurcystor hos sibirisk katt och Neva masquerade, forskningsprojekt på Sveriges Lantbruksuniversitet.

Vi utvecklar vidare

Om du vill bidra med något till denna eller någon annan sida, eller har någon synpunkt så maila oss.

Text: Anna Elmdahl

Faktagranskning: Åsa Ohlsson

Editor: Katerina Pergament

Sidan skapad: 2021-05-30. Justerad vid teknisk uppgradering 2023-01-02.